top of page

תקנון ומדיניות

חנות שמן זית

 

זיתי לצ'ינו בתצלום תקריב משק חרג

תנאי שימוש

 

1. כללי

 

משק חר"ג ח.פ. 557111853 ו/או מי מטעמו (להלן: "משק חר"ג" או "החברה") הינם מקימי אתר משק חר"ג (להלן: "האתר") המשמש כשער כניסה לתכנים ולמוצרים המוצעים על ידי המשק. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש").

 

1.1 אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע מלבקר באתר. משק חר"ג שומר לעצמו את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

1.2אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של משק חר"ג הינו אסור.

1.3השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

 

2. הסכמה לתנאי השימוש באתר

 

2.1 באם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.  

2.2 אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

2.3 משק חר"ג שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתר אם לא תעמוד במי מתנאי השימוש.

2.4 בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה את הדברים הבאים:

2.4.1 התחזות לאדם או גוף כלשהו לרבות נציג, עובד או מנהל של משק חר"ג ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.

2.4.2 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו. 

2.4.3 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש משק חר"ג לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

2.4.4 הפצת "דואר זבל" (spam), או הצפת שרתי האתר בכל דואר אחר.

2.4.5 שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רשיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

2.4.6 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

2.4.7 הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של משק חר"ג.

2.4.8 שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

2.4.9 להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

2.4.10 שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

2.4.11 לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 

3. הרשמה לשירותים באתר

 

3.1 בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק למשק חר"ג מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו עשויים לכלול בין היתר את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו - פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים ("טופס הרישום"). הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע למשק חר"ג באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

3.2 הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

3.3 הנהלים אשר על פיהם פועל משק חר"ג באיסוף ושימוש במידע כאמור מפורטים במדיניות הפרטיות המוצגת באתר בכתובת http://www.charag-farm.com/#!policy/lsvb2 (להלן: "מדיניות הפרטיות"). כפי שמצוין במדיניות הפרטיות שלנו תחת סעיף "שימוש במידע", אנו לא מעבירים ולא נעביר את פרטיך אל צדדים שלישיים, למעט תחת הוראה בחוק או של נציגות שלטונית אשר תחייב אותנו לעשות כן.

3.4 הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדוייק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

3.5 משק חר"ג שומר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש למשק חר"ג את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

 

4. ביצוע רכישה באתר

 

4.1 האתר מאפשר, בין היתר, את רכישת המוצרים. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי המוצר, מחיר המכירה ומועדי האספקה ("דף המוצר"). מחיר המוצרים בו תחויב בגין הזמנה הנו המחיר המצוין בדף המוצר במועד ביצוע ההזמנה.

4.2 החברה תהא רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי האתר לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

4.3 החברה תהיה רשאית לפרסם, מעת לעת, מבצעים שונים. מבצעים אלו יחייבו את האתר רק בכפוף לתנאיהם כפי שיפורסמו.

4.4 התמונות בדף המוצר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. למרות המאמץ המושקע שהאתר ובכלל זה השירותים, המידע ותיאור המוצרים המצויים בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם.

4.5 קבלת הזמנה לרכישת מוצרים מאת המשתמש תהווה הצעה לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תנאי השימוש. 

4.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

 

5. תנאי תשלום

 

5.1 סיום הרכישה יבוצע בלחיצה על כפתור "CHECKOUT" ו/או "PAYPAL" אשר יפנה אותך לעמוד במסגרתו תתבקש למסור את אמצעי התשלום בגין המוצרים. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

5.2 המכירה באתר מתבצעת בכרטיס אשראי ו/או באמצעות PAYPAL בלבד, במספר התשלומים הנקוב בדף המוצר. המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק. התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת האשראי.

התשלום באמצעות PAYPAL כפוף לתנאי חברת PAYPAL.

 המוצר יסופק רק במידה והתשלום עבורו התקבל במלואו.

5.3 חשבונית תצורף למשלוח ו/או תשלח באמצעות דוא"ל למשתמש. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

5.4 פרטיהאשראי והPAYPAL אינם נאספים על ידי האתר (ולכן בכל הזמנה תידרשו למסור את פרטי האשראי והPAYPAL מחדש) אלא ישירות על ידי חברת הסליקה ("חברת הסליקה"), ואיסופם כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של חברת הסליקה. האתר אינו אחראי לפעילות חברת הסליקה ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידה בפרטי האשראי ו/או בפרטי הPAPAL. מסירת פרטים כוזבים בעת עסקת רכישה מהווה הונאה כהגדרתה בחוק הפלילי וחושפת את מוסר הפרטים הכוזבים לאפשרות הגשת תביעה נגדו. החברה שומרת את פרטי הרוכש והרכישה במחשביה. בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי החברה מחייבים.

5.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לחייב גולש רשום ולא לספק מוצר במקרה שפרטי האשראי אינם מלאים ונכונים, או במידה וקיים חשד סביר כי ההזמנה אינה כשרה.

 

6. אספקת מוצר

 

6.1 אספקת המוצרים תהא עד 10 ימי עסקים . החברה תספק למשתמש את המוצרים באמצעותה ו/או באמצעות חברת שילוח עצמאית ו/או באמצעות חברת דואר ישראל ("חברת השילוח"). מועדי האספקה המפורסמים באתר ייחלו להימנות רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת תקינותה, וכן לאחר קבלת אישור על חיוב האשראי.

6.2 אספקת המוצרים תבוצע בגבולות מדינת ישראל בלבד. כל טעות שתיגרם עקב כתובת שגויה תהא באחריות הרוכש.

6.3 אספקת המוצרים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט בדף המוצר ("דמי המשלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי. בוצעה אספקה של מוצרים שנרכשו במען המבוקש לאחר תיאום מראש עם המשתמש, והמשתמש לא נכח במען במועד ההגעה, יוחזרו המוצרים לחברה תוך חיוב המשתמש בדמי המשלוח, ויתואם עם המשתמש מועד אספקה חלופי עליו יחויב המשתמש בדמי משלוח נוספים.

6.4 החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת מעשה או מחדל של חברת השילוח, שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו''ב). במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו. בעת תיאום האספקה בשליחות, רשאי השליח לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

 

7. מדיניות ביטול עסקה

 

7.1 הנהלת האתר תהא רשאית באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע רכישה באתר,  לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.1.1 אזל המוצר מהמלאי;

7.1.2 במקרה של תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה שימוש בשירותי האתר באופן תקין;

7.1.3 במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין;

7.1.4 אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים;

7.1.5 במקרה של הפרה של תנאי השימוש, לרבות הפרה צפויה; ו/או

7.1.6 אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי.

7.2 הודעה על ביטל הזמנה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בטופס ההרשמה, וכן החברה תשיב לרוכש כל סכום ששולם, ככל ששולם.

7.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 

8. הסרה או הגבלה של תכנים באתר

 

8.1 משק חר"ג רשאי לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או במשק חר"ג ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

8.2 בתנאי שימוש אלה: "תכנים" – כל תוכן ומידע המופיע על האתר לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual)  או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כתבות, סקירות, נתונים, תגובות, מידע לגבי רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים,  טקסט, תמונות ו/או כל מידע אחר שיועמד לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד, בין אם בבעלות משק חר"ג ובין אם בבעלות צד שלישי.

8.3 במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת: charag.farm@gmail.com

 

9. הגבלת אחריות של משק חר"ג ומי מטעמו

 

9.1 משק חר"ג אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק או פיצוי, ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור ביחס לרכישת מוצרים ו/או לתכנים, ו/או לשימוש בתכנים (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (download) ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים המופיעים באתר (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים ולמהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אי נוחות, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. ידוע לך כי החברה הסכימה להתקשר איתך על בסיס הגבלת אחריות זו וכי משק חר"ג מסתמך על כך.

9.2 כל עסקה שתעשה בעקבות מידע המתפרסם באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, אינה כוללת את משק חר"ג כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. משק חר"ג אינו צד לכל עסקה כזו, הוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והוא לא ייקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה. משק חר"ג אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. משק חר"ג רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

9.3 היה ומשק חר"ג ו/או מי מטעמו ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על משק חר"ג ו/או מי מטעמו בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על משק חר"ג ו/או מי מטעמו בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

9.4 משק חר"ג מספק את האתר, המוצרים ו/או השירותים וכן כל מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האתר כמות שהם (As-is) ואינו נותן כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם משק חר"ג, נציגיה, או בכל הקשור לאתר לרבות שירותיו. מובהר בזאת כי משק חר"ג לא יישא בכל אחריות ביחס למוצרים, לתכנים באתר (בין אם מקורם בחברה, בצדדים שלישיים או בגולשי האתר) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם ואמינותם וכן לא תהיה אחראי לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכד' שייגרמו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם. משק חר"ג מסייג כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה.  

9.5 משק חר"ג רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משק חר"ג בקשר לכך.

9.6 משק חר"ג אינו מתחייב שהאתר ושירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי משק חר"ג או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל משק חר"ג או אצל מי מספקיו.

9.7 בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.

 

10. קבצי Cookie

 

10.1 "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר ובכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.

10.2 בהסכימך להסכם זה אתה מתיר למשק חר"ג להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב – Cookie ולזהותך על פיו. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתרים יותאמו להעדפותיך. עם זאת, זכור שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 

11. קניין רוחני

 

11.1 כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושו הבלעדי של משק חר"ג, חברות קשורות שלו ו/או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו.

11.2 כל המידע המופיע על גבי האתר (ובכלל זה התוכן המופיע על האתר, עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) נמצא בבעלותו הבלעדית של משק חר"ג או של צד שלישי, לפי העניין, שהרשה למשק חר"ג להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של משק חר"ג או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של משק חר"ג.

 

12. כללי

 

12.1 אתה תשפה את משק חר"ג, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

12.2 תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.

12.3 על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתו של משק חר"ג להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

 

13.פנה אלינו

 

13.1 משק חר"ג מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: charag.farm@gmail.com

 

 

עודכן לאחרונה: 1 בפברואר, 2016

 

מדיניות פרטיות

 

אתר שמן זית משק חר"ג ("האתר") מכבד את פרטיותך ומתחייב לשמור עליה בכל דרך.

מדיניות הפרטיות להלן, סוקרת, בין השאר, את האופן שבו משתמשת חברת משק חר"ג ו/או מי מטעמה ("משק חר"ג") במידע האישי הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר או המוצעים באתר, ייתכן ותתבקש לספק למשק חר"ג מספר פרטים אודותיך. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת, מספר טלפון ופרטים נוספים (להלן: "המידע האישי"). עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. משק חר"ג יהיה רשאי לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

משק חר"ג רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לו על ידך, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי משק חר"ג הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לכן, משק חר"ג לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

שימוש במידע

 

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי - זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך - זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. משק חר"ג רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

בעת שימוש באתר הינך מוסר מידע אישי אודותיך. כל המידע האישי שתמסור באתר, לרבות שמות, כתובות, טלפונים ודואר אלקטרוני יישמר במאגר המידע של משק חר"ג ולא יועברו לכל גורם שלישי ללא הסכמתך למעט כמפורט במדיניות הפרטיות זו, למעט תחת הוראה בחוק או של נציגות שלטונית אשר תחייב אותנו לעשות כן.

 

הינך מסכים כי נעשה שימוש במידע אישי מזהה אודותיך, ובכל נתון ליצירת קשר כפי שסופק על ידך בהליך הרישום לאתר לשירותים המוצעים באתר, לשיפור מאמצי השיווק וקידום המכירות שלנו, לניתוח דרכי שימוש באתר אינטרנט, לשיפור היצע המוצרים והשירותים שלנו, ולהתאמת התוכן, ההצגה והשירותים המוצעים באתר. שימושים אלה משפרים את האתר ומתאימים אותם בצורה טובה יותר לצרכיך.

 

שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך יהיה רק לשם קשר בין האתר ובינך. לא יעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך לצרכים עסקיים כאלה או אחרים כדוגמת מאגרי לקוחות או דואר ספאם למעט כאמור במדיניות הפרטיות זו. שימוש בפרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי תשלום אחר ייעשה אך ורק לצורך המטרה של השלמת עסקה הקשורה לשירותים המוצעים באתר ויימסרו לצד שלישי (כאמור להלן) רק בכפוף למטרה זו .

 

 מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

 

משק חר"ג יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

  1. כאשר משק חר"ג ימצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש;

  2. כאשר משק חר"ג ימצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;

  3. אם משק חר"ג יהיה מחויב לעשות כן על פי דרישה חוקית ו/או צו שיפוטי;

  4. אם משק חר"ג יעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;

  5. במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין משק חר"ג;

  6. בכל מקרה שמשק חר"ג יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

  7. כאשר מדובר במידע אשר מופנה לצורך השלמת עסקה הקשורה לשירותים המוצעים באתר.

  8. במסגרת העברה חוקית של פעילות משק חר"ג לישות אחרת;

 

בנוסף, יתכן כי בעתיד משק חר"ג ירצה להציע לך שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות מטעם צדדים שלישיים. במקרים כאלו, משק חר"ג יבקש את רשותך באשר למסירת המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו בקשר עם שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות שיוצעו באתר כאמור. משק חר"ג לא יעביר את המידע האישי שלך ללא קבלת הסכמתך לכך מראש.

 

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). התכנים אינם מתפרסמים על ידי משק חר"ג, או מטעמו ומשק חר"ג איננו שולט או מפקח עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת משק חר"ג לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או משק חר"ג הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. משק חר"ג אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. משק חר"ג אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

משק חר"ג רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולמשק חר"ג לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות כאמור.

 

בהתאם לאמור לעיל, משק חר"ג אינו אחראי ולא יחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר משק חר"ג ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.

 

זכות לעיין במידע

 

לידיעתך, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. כמו כן הינך זכאי לדרוש בכתב שהמידע אודותיך יימחק מהמאגר בפרק זמן של עד 30 יום. אם עבר פרק זמן זה הינך זכאי לפנות לבית משפט השלום כדי שיורה למשק חר"ג לבצע מחיקה זו. במקרה כזה המידע לא ישמש יותר כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות אלא יישמר על פי דין בלבד.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

משק חר"ג רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו ישנה משק חר"ג מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע האישי שנמסר על ידך, תודיע לך משק חר"ג על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר ופרסום תנאי השימוש המכילים את השינוי באתר (לרבות תאריך השינוי כאמור).

משק חר"ג שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש למשק חר"ג את היסוד הסביר להניח כי כך קרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות משק חר"ג על פי כל דין.

לכל שאלה נוספת בנושא שמירה על פרטיותך אנא צור קשר לכאן : charag.farm@gmail.com

 

עודכן לאחרונה: 1  בפברואר, 2016

 

מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
bottom of page