top of page
תצלום של זיתים על היוטה אחרי המסיק של 2016

תעודות, פרסים ותוויות איכות 

למשק חר"ג יש תו מיוצר בישראל ותו איכות שמן זית ישראלי כתית מעולה
תו איכות שמן זית ישראלי למשק חר"ג על שמן זית כתית מעולה אישור יצרן וכתובת על כל מוצר שמן זית וזיתים

השמנים שלנו מעוטרים בפרסים ותעודות איכות. אנחנו עומדים בתקנים מחמירים  ובעלי תו-איכות רשמי, בפיקוח ענף הזית במועצת הצמחים.

אנחנו בעלי תעודת כשרות של  מועצה אזורית זבולון.

בשנת 2016 זכינו בתחרות "ראשון המסיק" במקום השני בישראל. בשנת 2011 זכינו בתחרות ראשון המסיק בזני הקורטינה והפיקואל.

 

לעיונכם כאן:

ראשון המסיק 2011 פישולן פרס שמן זית
ראשון המסיק 2011 קורטינה פרס שמן זית
ראשון מסיק 2016 - פרס מגדל מצטיין
רשיון עסק משק חרג לאחר השמטת פרטים
כשרות 2020
Charag Farm Olive Oil Lab Test Jan 20201
bottom of page