top of page
גיורא ויוכי חר"ג בחדר השמן טועמים שמן זית כתית מעולה יחד עם הנכדים

אודות המשק והמשפחה

2 פרדות, 6 עצים ואהבה גדולה של משפחה קטנה - כך התחילה המסורת המשפחתית שלנו. משק חרג הוקם בשנת 1924 ע"י מנחם חר"ג ז"ל שהיה ממייסדי מושב העובדים החקלאי כפר חסידים שבצפון הארץ. מנחם הקים משפחה, והגיע להגשים את החלום הציוני.

 

לפני כ 25 שנה נטעו מנחם ז"ל, אמנון בנו, גיורא נכדו וילדיו של גיורא, הנינים את כרם הזיתים הראשון בסמוך לשדות כפר חסידים. העצים נטעו בגיא קטן שעובד על ידי המשפחה שנים רבות. מאז ועד היום אנחנו משפחה של שמן זית, ממשיכים להגשים את החלום הציוני המודרני.

כמו העצים שלנו, גם אנחנו נטועים עמוק בקרקע

בואו לגלות את שמן הזית המשובח של משפחת חר"ג...

bottom of page