top of page

משפחה של חקלאות ישראלית

הזמנת שמן זית באיכות כתית מעולה מכרם הזיתים בכפר חסידים עד הבית

גלול למטה לעוד מידע על חנות שמן זית באינטרנט של משק חר"ג
down one
אמנון חר"ג הסבא בכניסה לבית הבד
אמנון ורן חר"ג מסתכלים על הזיתים
מכולה מלאה בזיתים על רקע כרם משק חרג
הטרקטורים בדרך לתחילת העבודה במסיק ב
בקבוקי שמן זית בחנות שמן זית המשק
אנפיות בקר לבנות בכרם של משק חרג
זיתי לצ'ינו בכף היד של גיורא חרג
תעודות ופרסים של משק חר"ג שמן זית וז
תצלום מאקרו של זיתים שזה עתה נמסקו
גיורא חרג נוהג בטרקטור עם מכולה
שמן זית ראשון המסיק בבית הבד
ארגז מלא בזיתים בכרם משפחת חרג

הסיפור שלנו

מסורת ישראלית חקלאית ארוכת שנים ואהבה גדולה למשפחה,לחברים ולשמן זית.

חוות דעת

מוזמנים לקרוא מה הלקוחות אומרים על שמן הזית של משק חר"ג.

bottom of page